Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 • I. CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH, GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ
  Đ/C VŨ TIẾN DIỆN
  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1955-1957 


   
   

  Đ/C CHU ĐỖ
  Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
  Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
  Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1958-1962

   


  Đ/C PHAN ĐIỀN
  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1963-1965 
   
   
   

  Đ/C VŨ THIỆN

  Nguyên Phó chủ nhiệm UBVG Nhà nước
  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBHC kháng chiến tỉnh Nam Định
  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Hà
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nam Hà
  Thời kỳ 1966-1968
   


  Đ/C PHAN HƯNG
  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  Phó chủ tịch thường trực UBHC tỉnh Nam Hà
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Hà
  Thời kỳ 1968-1975


  Đ/C PHAN ĐÌNH TỤNG
  Nguyên Tỉnh ủy viên 
  Nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1976-1981


  Đ/C ĐOÀN PHI
  Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1981-1983

   


  Đ/C ĐINH GIA HUẤN
  Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
  Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1983-1985
   


  Đ/C BÙI XUÂN SƠN
  Nguyên Ủy viên TW Đảng
  Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính
  Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1985-1986
   


  Đ/C NGUYỄN VĂN MY
  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1986-1991
   
   


  Đ/C TRẦN TRUNG AM
  Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
  Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
  Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Hà
  Thời kỳ 1992-1996
   
   


  Đ/C PHẠM THANH TÂM
  Nguyên Phó vụ trưởng Vụ KTĐP và Lãnh thổ (Bộ KH&ĐT)
  Nguyên Tỉnh ủy viên
  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1996-1997
   


  Đ/C LƯƠNG NGỌC OÁNH
  Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1997- 2001

   
   


  Đ/C PHẠM HỒNG HÀ
  Bộ trưởng Bộ Xây dựng
  Nguyên Bí thư tỉnh ủy Nam Định
  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2001-2004
   


  Đ/C NGÔ QUANG AN
  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định
  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2004- 2013

   


  Đ/C NGÔ GIA TỰ
  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định
  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2013-2016
   

   
   

  Đ/C TRẦN ANH DŨNG
    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2016 đến nay
   

  II. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ


   

  Đ/C LÊ QUANG
  Nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên thư ký UBHC tỉnh Nam Hà
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1957-1960
   
   

  Đ/C PHẠM THẾ TẾ
  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Nam Định
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1963-1965


   
   

  Đ/C ĐÀO VĂN TẠO
  Nguyên PCT UBND tỉnh Nam Hà
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 1963-1965
   
   

  Đ/C TRƯƠNG VĂN TÍN
  Nguyên PCN thường trực Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1966-1975

   
   

  Đ/C NGUYỄN KHẮC TRUNG
  Nguyên PCN Thường trực 
  Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1976-1979

   
   

  Đ/C HOÀNG XUÂN KHUYÊN
  Nguyên PCT UBND tỉnh Ninh Bình
  Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó CN Thường trực UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1979-1990
   
   

  Đ/C NGUYỄN VĂN NGỌC
  Nguyên PCN Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1969-1988
   
   

  Đ/C NGUYỄN HỮU ƯNG

  Nguyên Phó CN UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1984-1989

   
   

  Đ/C NGUYỄN ÁI HỮU
  Nguyên PCN Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1984-1989

   
   

  Đ/C ĐỖ NGỌC KHA

  Nguyên Trưởng ban KTM tỉnh Nam Hà
  Phó CN UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1985-1993

   
   

  Đ/C VŨ ĐỨC DŨNG
  Nguyên PCN Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1985-1989

   
   

  Đ/C ĐỖ QUỐC UY

  Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
  Nguyên Phó CN UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
  Thời kỳ 1985-1992
   
   

  Đ/C TRẦN ĐẬU
  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
  Nguyên Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Hà Nam
  Phó CN Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Hà
  Thời kỳ 1995-1997
   
   

  Đ/C PHẠM NGỌC CƯỜNG

  Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định
  Thời kỳ 2002-2012


   
   

  Đ/C PHẠM QUỐC KHÁNH
  Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2003-2014
   

  Đ/C ĐỖ NGỌC HÒA

  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2012 đến nay

   
   

  Đ/C NGUYỄN VĂN LONG
  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2017 đến nay
   

  Đ/C PHẠM VĂN LONG

  Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc
  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2015 - 2019   
  Đ/C Trịnh Văn Hoàng
  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thời kỳ 2019 đến nay