Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 • BAN GIÁM ĐỐC  

                                                    

       - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc: Trần Anh Dũng
       - Điện thoại di động: 0913290645
       - Email: trananhdung
  .khdt@namdinh.chinhphu.vn

         

       

       - Phó Giám đốc: Đỗ Ngọc Hòa
       - Điện thoại di động: 0983097867
       - Email: dongochoa.khdt
  @namdinh.chinhphu.vn
       
     

       - Phó Giám đốc: Phạm Văn Long
       - Điện thoại di động: 0983263181
       - Email:
  phamvanlong.khdt@namdinh.chinhphu.vn

   
            - Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi được yêu cầu.

             - Các Phó giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.