Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Văn bản số 71/UBND-VP5 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấp thuận phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 20 / 04 / 2018
  Ngày 24/01/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản số 71/UBND-VP5 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấp thuận phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác