Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Van bản số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 của Bộ KHĐT vế việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành và Nghị quyết 60/NQ-CP
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018


  Trong thời gian vừa qua, một số địa phương, đơn vị đã có ý kiến về việc triển khai Luật Đầu tư công và các van bản hướng dẫn thi hành. Để làm rõ hơn một số vấn đề trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 vế việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành và Nghị quyết 60/NQ-CP

  Dưới đây là nguyên văn văn bản số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 của Bộ KHĐT, Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính Phủ:

  - Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính Phủ

  - Van bản số 6561/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
     :: Tin khác