Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 16 / 04 / 2019


  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác