Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thông báo của Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
  Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 13 / 07 / 2017


  Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung… phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

  Để triển khai quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT. Từ ngày 05/8/2017 đến ngày 16/12/2017, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 06 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân, tập thể trên toàn quốc đăng ký dự thi.

  Địa điểm, thời gian, thể lệ, và các thông tin khác về các cuộc thi sát hạch vui lòng xem tại văn bản đính kèm.
  :: Tin khác