Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 21 / 06 / 2019
  Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 412/UBND-VP8 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác