Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 đồng chí cán bộ Trung tâm XTĐT và HTDN về các phòng, đơn vị mới
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 03 / 07 / 2017
  Ngày 23/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 đồng chí cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp về các phòng, đơn vị mới.

  Thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
   

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

  Ngày 23/6/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SKH&ĐT, Quyết định số 60/QĐ-SKH&ĐT, Quyết định số 61/QĐ-SKH&ĐT về điều động, bổ nhiệm 03 đồng chí giữ chức vụ như sau:

  1. Đồng chí Phạm Thành Lợi: Giữ chức vụ Quyền Chánh Văn phòng Sở;

  2. Đồng chí Trần Xuân Sinh: Giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

  3. Đồng chí Trần Huy Hiệu: Chuyên viên phòng Đăng ký Kinh doanh.

  Một số hình ảnh tại buổi lễ trao quyết định:
  :: Tin khác