Hôm nay : Thứ 7, Ngày 22 / 02 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, điều chỉnh quyết định CTĐT, giấy chứng nhận ĐKĐT đối với các DAĐT thực hiện ngoài khu công nghiệp
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 02 / 04 / 2018


  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác