Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Quyết định công nhận kết quả đánh giá Đề tài khoa học công nghệ Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 27 / 12 / 2017
  Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định số 735/QĐ-SKHCN về việc công nhận kết quả đánh giá Đề tài khoa học công nghệ.

  - Tên đề tài: Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  - Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

  - Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Trần Anh Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở)

  - Đề tài được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá cấp tỉnh xếp loại: Xuất sắc.

  Chi tiết về Quyết định công nhận và Nội dung đề tài, xem tại văn bản đính kèm dưới đây:

  1. Quyết định số 735/QĐ-SKHCN ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

  2. Báo cáo Điều tra, khảo sát, phân tích, xử lý số liệu điều tra

  3. Báo cáo Tổng thuật tài liệu


  4. Báo cáo Đề xuất quy trình

  5. Báo cáo Đề xuất cơ chế, chính sách

  6. Báo cáo Tổng kết


  :: Tin khác