Hôm nay : Thứ 7, Ngày 21 / 09 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 14 / 08 / 2019
   

     :: Tin khác