Hôm nay : Thứ 4, Ngày 17 / 01 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đổi tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh NĐ
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 07/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đổi tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh NĐ.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)



  :: Tin khác