Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 05 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đổi tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh NĐ
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 07/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đổi tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh NĐ.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác