Hôm nay : Thứ 7, Ngày 30 / 05 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 16 / 11 / 2018
  Ngày 30/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác