Hôm nay : Thứ 5, Ngày 22 / 08 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 09 / 07 / 2019


  (Chi tiết xem tại file đính kèm)

  - Phương án tổng thể

  - Phụ lục


  :: Tin khác