Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 19 / 07 / 2019
   

   Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội  :: Tin khác