Hôm nay : Thứ 7, Ngày 22 / 02 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 19 / 07 / 2019
   

   Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội  :: Tin khác