Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng thành BCĐ xây dựng và phát triển TP Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 12 / 03 / 2018
  Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 38/ QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng thành BCĐ xây dựng và phát triển TP Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

   (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác