Hôm nay : Thứ 6, Ngày 19 / 01 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng thành BCĐ xây dựng và phát triển TP Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 10 / 01 / 2018
  Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 38/ QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng thành BCĐ xây dựng và phát triển TP Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

   (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác