Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 11/7/2017, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành Văn bản số 5610/BKHĐT-TH hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác