Hôm nay : Thứ 7, Ngày 30 / 05 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 11/7/2017, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành Văn bản số 5610/BKHĐT-TH hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác