Hôm nay : Thứ 7, Ngày 04 / 04 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Khung hướng dẫn kế hoạch 2020
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 17 / 07 / 2019


  - Công văn số 1004/SKH&ĐT-THQH của Sở KHĐT về xât dựng KH phát triển KTXH và KH đầu tư công năm 2020

  - Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2020

  - Biểu mẫu dầu tư công

  - Biểu mẫu kinh tế - xã hội (Cục Thống Kê)

  - Biểu mẫu kinh tế - xã hội (Các sở, ngành)

  - Biểu mẫu kinh tế - xã hội (Các Huyện, thành phố Nam Định)  :: Tin khác