Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch 2019
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 03 / 07 / 2018


  (Chi tiết văn bản hướng dẫn và các biểu bảng vui lòng tải tại file đính kèm)  :: Tin khác