Hôm nay : Thứ 6, Ngày 20 / 07 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Hôm qua 4-7-2017, tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Đào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. 

  Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII có nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017. Xác định những giải pháp phù hợp, những việc cần làm ngay nhằm bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017. Đồng thời thảo luận, xem xét và thông qua 23 Nghị quyết; trong đó, có nhiều Nghị quyết quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo… Để kỳ họp diễn ra thành công, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết, tích cực tham gia ý kiến để các Nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).
  Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.
  Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.
  Sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017. (Báo cáo tóm tắt do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày đăng trong số báo hôm nay).
   
  Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; nêu rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực cần sớm được khắc phục; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển KT-XH năm 2017 để tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của năm 2017 đạt từ 7-7,5%. Tiếp tục phối hợp điều hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhằm bước đầu tạo nền tảng cho sự phát triển đột phá về kinh tế. Tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là đối với các huyện đã đăng ký đạt chuẩn; phấn đấu năm 2017 sẽ có ít nhất 2 huyện được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM. Tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay).
   
  Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết. Trong đó có 5 báo cáo với các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các đề án gồm: Đề án thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định về: Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH và CN trên địa bàn tỉnh; Định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm, Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của UBND các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên; Quy hoạch xây dựng vùng các huyện Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2017; Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực.
   
  Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo: Công tác HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND tỉnh; Kết quả giám sát chuyên đề trước kỳ họp và trình các tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 1-7-2004 đến 31-12-2016”. Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21-7-2017 của HĐND tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Các ngành: Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành chia tổ thảo luận. 
   
  Hôm nay 5-7, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về các nội dung: Đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017 và các báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp. Tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh./.
  (Nguồn tin: Báo Nam Định)


  :: Tin khác