Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Kết luận số 72-KL/TU ngày 17/4/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành 01 Đảng bộ Khối trực thuộc tỉnh
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 24 / 04 / 2020
   




  :: Tin khác