Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 22 / 03 / 2018


  - Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn ngân sách địa phương)

  -
  Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 (Vốn Trung ương)

  -
  Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2017 (Vốn Trung ương đợt 2)

  -
  Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017  :: Tin khác