Hôm nay : Thứ 3, Ngày 24 / 04 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Kết quả chỉ số CCHC năm 2016 – Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đứng đầu các khối các Sở ban ngành của tỉnh
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ra Thông báo số 96/TB-UBND về Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định 


   (Chi tiết nội dung xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác