Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội thảo Nội dung 2, Đề tài khoa học: Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; CSDL phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 05 / 06 / 2017
  Vào hồi 14h00 ngày 02/6/2017, tại Hội trường Tầng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo Nội dung số 2: "Đề xuất quy trình thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nam Định" thuộc Đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định"


  Thành phần Hội nghị:

  1. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Chủ trì thực hiện đề tài) có:

      - Đ/c Trần Anh Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở, Chủ nhiệm đề tài;

            - Đ/c Phạm Văn Long – Phó Giám đốc Sở, Thư ký đề tài;

      - Và toàn thể thành viên thực hiện đề tài.

  2. Về phía cơ quan quản lý khoa học và các chuyên gia:

        - Đ/c Trần Huy Quang – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

        - Đ/c Phạm Quốc Khánh – Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chuyên gia;

        - Đ/c Nguyễn Công Thành – Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên gia;

        - Đ/c Đỗ Xuân Tú – Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh, Chuyên gia;

        - Và các đồng chí cán bộ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ. 

   Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, đồng chí Trần Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài) đã nêu khái quát các mục tiêu, nội dung chính của đề tài khoa học "Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định" đồng thời đưa ra những đề xuất: 

            - Đề xuất quy trình thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định với mục tiêu doanh nghiệp, nhà đầu tư chỉ làm việc với một đầu mối khi thực hiện các thủ tục

           - Đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm đẩy mạnh hiệu quả của hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư.

  Các đồng chí chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý khoa học đánh giá cao kết quả đã thực hiện của tổ nghiên cứu và đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện các báo cáo Nội dung số 2 “Đề xuất quy trình thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nam Định”.


           
  Thay mặt cho Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, Đ/c Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở, Chủ nhiệm đề tài trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia và ý kiến tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, giao các đồng chí trong tổ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện theo đúng quy định.


  Một số hình ảnh của Hội Nghị:

  (Đ/c Trần Anh Dũng, Chủ trì Hội nghị, trình bày kết quả thực hiện Nội dung 2 - Đề tài khoa học)  (Đ/c Nguyễn Công Thành, Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh đóng góp ý kiến)


  (Đồng chí Phạm Quốc Khánh, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến)  (Đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh  đóng góp ý kiến)  (Đ/c Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đóng góp ý kiến)


  (Đ/c Trần Anh Dũng - Chủ nhiệm Đề tài kết luận Hội nghị)  :: Tin khác