Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 05 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội thảo nội dung 2, Đề tài khoa học: Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, CĐL phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Vào hồi 14h ngày 02/6/2017, tại hội trường tầng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo nội dung số 2 “Đề xuất quy trình thủ tục và cơ chế chính sách thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nam Định” thuộc đề tài khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định”


  Thành phần hội nghị:

  1.  Về phía Sở Kế hoạc và đầu tư(Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài) có:

  - Đ/c Trần Anh Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở, Chủ nhiệm đề tài;

  - Đ/C Phạm Văn Long – Phó Giám đốc sở, Thư ký đề tài;

  - Và toàn thể thành viên thực hiện đề tài.

  2. Về phía cơ quan quản lý khoa học và các chuyên gia:

  - Đ/c Trần Huy Quang – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

   - Đ/c Phạm Quốc Khánh – Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chuyên gia;

  - Đ/c Nguyễnn Công Thành – Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên gia;

  - Đ/c Đỗ Xuân Tú – Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh, Chuyên gia;

  - Và các đồng chí cán bộ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ. 

   Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Đợ vị chủ trì thực hiện đề tài, đồng chí Trần Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài) đã nêu khái quát các mục tiêu, nội dung chính của đề tài khoa học "Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư; cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định" đồng thời đưa ra những đề xuất: 

            Một số hình ảnh của hội nghị:

  (Đ/c Trần Anh Dũng, Chủ trì Hội nghị, trình bày kết quả thực hiện Nội dung 2 - Đề tài khoa học)  (Đ/c Nguyễn Công Thành, Nguyên Chánh Van phòng UBND tỉnh đóng góp ý kiến)


  (Đồng chí Phạm Quốc Khánh, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến)  (Đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó trưởng ban quản lý các KCN tỉnh đóng góp ý kiến)  (Đ/c Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đóng góp ý kiến)


  (Đ/c Trần Anh Dũng - Chủ nghiệm đề tài kết luận hội nghị)  :: Tin khác