Hôm nay : Thứ 5, Ngày 16 / 08 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học: Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 11 / 09 / 2017
  14h ngày 17/8/2017, tại hội trường tầng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định”

  Thành phần hội nghị:

  1.  Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài):

  - Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở, Chủ nhiệm đề tài;
  - Đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu;

  - Đồng chí Phạm Văn Long - Phó Giám đốc sở, Thư ký đề tài;

  - Các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu, thành viên nhóm nghiên cứu.

  2. Về phía cơ quan quản lý khoa học và các chuyên gia:

  - Đồng chí Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

  - Đồng chí Nguyễn Công Thành - Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phản biện 1

  - Đồng chí Phạm Quốc Khánh - Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phản biện 2;

  - Và các đồng chí cán bộ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định.

  Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, đồng chí Trần Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài) đã trình bài báo cáo tổng kết đề tài khoa học.

   

  Các thành viên phản biện tham gia ý kiến.
   

   

     :: Tin khác