Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
  Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 14 / 09 / 2017

  14h ngày 08/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học Nghiên cứu, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định


  Thành phần hội nghị:

  1. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ

  - Đồng chí Lê Đức Ngân - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

  - Đồng chí Phạm Văn Khôi - Phó Giám đốc Sở

  - Đồng chí Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở

  - Các đồng chí đại diện phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

  2.  Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài)

  - Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở, Chủ nhiệm đề tài

  - Đồng chí Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở

  - Đồng chí Phạm Văn Long - Phó Giám đốc sở

  - Các đồng chí thành viên nhóm nghiên cứu.

  3. Các chuyên gia

  - Đồng chí Nguyễn Công Thành - Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phản biện 1

  - Đồng chí Phạm Quốc Khánh - Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phản biện 2;

  - Đồng chí Phan Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

  - Đồng chí Trần Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

  - Đồng chí Đỗ Xuân Tú - Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

  Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, đồng chí Trần Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài) đã trình bày báo cáo tổng kết đề tài khoa học.


  :: Tin khác