Hôm nay : Thứ 2, Ngày 25 / 06 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Ngày 16-5-2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021). 


  Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh.

  Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
  Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

  Theo dự kiến, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày (khoảng từ 3 đến 6-7-2017). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Xem xét các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, bao gồm: UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2017. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV và tổng hợp trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định từ kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Các ngành: TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 16 đề án, dự thảo nghị quyết: Đề án quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Đề án hỗ trợ kinh phí đối với công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Đề án quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; Đề án thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định; Đề án thu phí thẩm định xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi, phí thẩm định khai thác sử dụng mặt nước, mặt biển; Đề án quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hoá theo chuỗi giá trị của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Quy định về dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ; hình thức định giá là cụ thể; Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Cơ chế hỗ trợ tài chính cho các tổ chức trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Bãi bỏ một số loại lệ phí thuộc lĩnh vực Sở TN và MT đang thu quy định tại Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 4-7-2007 và Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND ngày 3-7-2008 của HĐND tỉnh. Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11-12-2014 về quy định thu phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi. Thường trực HĐND tỉnh trình báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tư; Xem xét, quyết định chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra... và một số nội dung quan trọng khác. Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp. Từ ngày 13 đến ngày 16-6-2017, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Thành phố Nam Định tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của các tổ đại biểu và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 19-6-2017.

   

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và thống nhất với các ý kiến của đại biểu đóng góp vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII. Để nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương trong tỉnh. UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan chuẩn bị các báo cáo thuộc thẩm quyền, các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền hoạt động của HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp./.

  Nguồn tin: Báo Nam Định  :: Tin khác