Hôm nay : Thứ 6, Ngày 20 / 07 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Ngày 7-7-2017, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX họp hội nghị lần thứ 13 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


   

  Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
  Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

  Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình công tác đề ra, đạt những kết quả nổi bật: Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh; tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ; ban hành và từng bước thực hiện quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, đoàn thể. Triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai tích cực các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; tạo chuyển biến rõ nét trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường lãnh đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác dân vận. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh… Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực như thu hút đầu tư, đất đai, thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… Kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 10.241 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ). Công tác xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tốt; đến nay toàn tỉnh có 163/209 xã, thị trấn (78%) đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Nghĩa Hưng có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 23.183 tỷ đồng (tăng 12,3% so với cùng kỳ); giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 597,5 triệu USD (tăng 33,7% so cùng kỳ). Một số dự án trọng điểm của tỉnh như Tỉnh lộ 489C, KCN Dệt may Rạng Đông đã được khởi công xây dựng… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển: Ngành GD và ĐT tiếp tục duy trì thành tích đứng trong tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2016-2017 với 77/94 học sinh đạt giải; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018; đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân, chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình ANCT-TTATXH luôn được đảm bảo ổn định và giữ vững…

  Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2017; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; chủ động triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất, xây dựng các mô hình điểm về liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và phát triển chuỗi giá trị nông sản có giá trị tăng cao và bền vững; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công; tăng cường xúc tiến thương mại; tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2017; thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi công xây dựng các công trình trọng điểm. Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, nội chính…

  Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến để góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về siết chặt kỷ cương công vụ; công tác cán bộ; tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề và các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, làm tốt công tác quản lý đất đai, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; việc đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh…

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2017 và nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, đó là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chương trình kế hoạch đã đề ra năm 2017. Tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội. Sớm hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai và thực hiện kế hoạch luân chuyển và điều động cán bộ tập trung thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2018 đồng thời làm tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, sắp xếp một bước chuẩn bị một bước để tạo nguồn cho nhiệm kỳ sau. Triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và tiến hành thực hiện Đề án trong khối hành chính sự nghiệp theo đúng quy định, tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc để báo cáo Trung ương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu ban hành quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; hoàn thành công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm; thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về kê khai tài sản và thu nhập cá nhân; chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng… Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tăng cường tuyên truyền về việc triển khai các dự án lớn, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn ANTT, công tác đảm bảo TTATGT, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

  (Nguồn tin: Báo Nam Định)  :: Tin khác