Hôm nay : Thứ 6, Ngày 19 / 01 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Hệ thống bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 03 / 01 / 2018


  1. Huyện Giao Thủy
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng
  -
  Quyết định phê duyệt quy hoạch

  2. Huyện Nghĩa Hưng
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng
  -
  Quyết định phê duyệt quy hoạch


  3. Huyện Trực Ninh
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng
  -
  Quyết định phê duyệt quy hoạch

  4. Huyện Xuân Trường
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng
  -
  Quyết định phê duyệt quy hoạch


  5. Huyện Nam Trực

  - Bản đồ quy hoạch xây dựng
  - Quyết định phê duyệt quy hoạch

  6. Huyện Ý Yên
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng
  - Quyết định phê duyệt quy hoạch

  7. Huyện Vụ Bản
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng

  - Quyết định phê duyệt quy hoạch

  8. Huyện Hải Hậu
  - Bản đồ quy hoạch xây dựng

  - Quyết định phê duyệt quy hoạch  :: Tin khác