Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 05 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017

  Ngày 19/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc giải thề Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và  và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư.


  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác