Hôm nay : Thứ 6, Ngày 19 / 01 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Dự án kêu gọi đầu tư: Xây dựng khu xử lý nước thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc
  Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 11 / 01 / 2018


  1. Tên dự án: Xây dựng khu xử lý nước thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc

  2. Vị trí khu đất kêu gọi đầu tư: Khu đất có diện tích 9,17 ha thuộc địa phận xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, liền kề với khu xử lý rác Lộc Hòa, thành phố Nam Định.

  3. Hiện trạng đất sử dụng:
  - Hiện trạng đất sử dụng: Đất sạch, đã giải phóng mặt bằng
  - Chức năng sử dụng đất: Xây dựng khu xử lý rác thải
  - Thời hạn giao đất và cho thuê đất: Trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét giao đất và thuê đất trong thời hạn quy định của Luật đất đai và các quy định hiện hành.

  4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế và các loại chất thải khác. Khối lượng rác thu gom trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận ước tính tối thiểu khoảng 300 tấn/ngày đêm.

  5. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  .....
  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác