Hôm nay : Thứ 6, Ngày 19 / 01 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 03 / 01 / 2018
  Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.



  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)



  :: Tin khác