Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 05 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư
  Nhập ngày: Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017
  Với mục tiêu tập trung cao thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại nhằm tạo nguồn thu cao cho ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thời gian qua các cấp chính quyền, phòng ban chuyên môn của Thành phố Nam Định đã thực sự quyết tâm, vào cuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thu hút đầu tư.

  Công nhân Cty Sản xuất thương mại Nam Anh, CCN An Xá vận hành thiết bị sản xuất trục trà lúa.
  Công nhân Cty Sản xuất thương mại Nam Anh, CCN An Xá vận hành thiết bị sản xuất trục trà lúa.
  Đồng chí Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Kinh tế thành phố luôn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tạo dựng môi trường thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp: Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, duy trì cơ chế đối thoại, trao đổi nhằm tạo sự gắn kết giữa chính quyền, lãnh đạo các cấp đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội mới trong phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 2 lần/năm giữa lãnh đạo tỉnh, thành phố tới cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Rà soát, loại bỏ các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, không cần thiết, chỉ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng phương thức bán hàng tiên tiến, mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Hình thành mạng lưới thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp thông qua việc tổ chức hội chợ thương mại. Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo các lĩnh vực khác nhau như: hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập. Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng chủ động rà soát, tích cực tham mưu cho UBND thành phố kịp thời bổ sung và thay thế một số quy định về cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện của địa phương theo địa bàn, lĩnh vực đầu tư; trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn nông thôn và ưu tiên xem xét, lựa chọn những dự án thuộc lĩnh vực đang là lợi thế của thành phố như: công nghiệp dệt - may, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí - chế tạo, điện, điện tử, công nghiệp dược và dược liệu, thủ công mỹ nghệ... Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Đình Kiên, Giám đốc Trung tâm phát triển CCN thành phố cho biết, Trung tâm luôn chủ động triển khai các hoạt động vận động, xúc tiến và thu hút đầu tư trong CCN, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án nằm trong CCN An Xá theo hướng doanh nghiệp chỉ phải giao dịch với một đầu mối khi thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn thành phố. Trung tâm còn chủ động rà soát, kiểm tra và tham mưu cho UBND thành phố chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trong CCN không triển khai hoặc triển khai quá chậm để tạo cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp mới có tâm huyết và tiềm lực. Phòng TN và MT tích cực rà soát, tham mưu cho UBND thành phố sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Rà soát các thủ tục hành chính về đất đai bảo vệ môi trường (BVMT); rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức đăng ký, xác nhận, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT. UBND thành phố đã chủ động chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 9-6-2016 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30-5-2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả và rút ngắn thời gian thực hiện theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước. Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ. Tăng cường biện pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; nâng cao tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Nhờ đó, trong những năm qua, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại thành phố tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang tác động tiêu cực, các doanh nghiệp thành phố vẫn tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động, giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố duy trì ở mức khá. 
   
  Để tập trung cao cho công tác cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DCI), khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao các chỉ số thành phần có điểm số thấp. Thời gian tới, thành phố tiếp tục gửi phiếu khảo sát đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp để tiến hành đo lường, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tăng khả năng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp; xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm cam kết những dự án thuộc thẩm quyền. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tạo thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu và lập dự án đầu tư. Đặc biệt, thành phố sẽ chủ động hỗ trợ và giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng các biện pháp: Rà soát, loại bỏ ngay những cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, không cần thiết đối với doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố lòng tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực đối với nhà đầu tư mới. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cơ chế chính sách của thành phố. Tăng cường liên kết các hoạt động thương mại, du lịch và tuyên truyền đối ngoại. Phát huy vai trò của đơn vị đầu mối trong tiếp nhận và hướng dẫn, giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị quỹ đất sạch với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại đặc biệt là hạ tầng các khu, CCN. Hỗ trợ và phối hợp tích cực với nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng./.

  (Nguồn tin: Báo Nam Định)


  :: Tin khác