Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gửi và nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục của Văn phòng Chính phủ
  Nhập ngày: Thứ 5, Ngày 27 / 02 / 2020
   
  :: Tin khác