Hôm nay : Thứ 5, Ngày 22 / 08 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 22 / 06 / 2018
  Ngày 14/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 4028/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác