Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
   Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

   (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác