Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 22 / 09 / 2017
  Ngày 12/9/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-SKHĐT về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

  Bao gồm các lĩnh vực sau:
  - Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư,
  - Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, Liên hiệp hợp tác xã,
  - Lĩnh vực đấu thầu,
  - Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)

  :: Tin khác