Hôm nay : Thứ 3, Ngày 16 / 10 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 12 / 03 / 2018
   Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định 2898/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016

   (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác