Hôm nay : Thứ 5, Ngày 09 / 04 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Chỉ thị của UBND tỉnh Nam Định về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019 tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 25 / 06 / 2018
  Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019 tỉnh Nam Định.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác