Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
  Nhập ngày: Thứ 4, Ngày 30 / 05 / 2018
  Ngày 24/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

  Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 48/UBND-VP2 ngày 28/5/2018 về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 của tỉnh Nam Định.

  Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác