Hôm nay : Thứ 7, Ngày 22 / 02 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành

  08/CT-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định.


  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác