Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 09 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Bổ sung quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 20 / 11 / 2017
  Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác