Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Biểu mẫu báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu theo Văn bản số 1879/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 12/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 13 / 12 / 2019
   

     :: Tin khác