Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Báo cáo số 1576/BC-SKHĐT ngày 22/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 17 / 01 / 2020
   

     :: Tin khác