Hôm nay : Thứ 5, Ngày 09 / 04 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Báo cáo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 2019
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 15 / 02 / 2019


  :: Tin khác