Hôm nay : Thứ 5, Ngày 17 / 01 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Nhập ngày: Thứ 2, Ngày 20 / 11 / 2017
  Ngày 22 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-UBND phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

  (Chi tiết xem văn bản đính kèm)  :: Tin khác