Hôm nay : Thứ 4, Ngày 19 / 12 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • 05 huyện của tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới.
  Nhập ngày: Thứ 6, Ngày 20 / 04 / 2018

  Đến ngày 16/4/2018, tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận 05 huyện nông thôn mới, gồm: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy.


  Nam Định xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện với sự đồng thuận và trực tiếp tham gia của người dân. Thực hiện nhất quán phương châm “Người nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Lãnh đạo tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo không nóng vội chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân, nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên. Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc học tập, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

  Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đã làm cho đời sống vật chất, tinh thần ở nông thôn ngày càng phong phú, bản sắc dân tộc, truyền thống quê hương, ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, các hoạt động nhân ái, từ thiện... tiếp tục được giữ gìn, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; Nhận thức và sự hiểu biết về mọi mặt của người nông dân được nâng cao hơn; Mọi người tự tin, chủ động, tích cực, trách nhiệm hơn khi tham gia các công việc của thôn, xóm.

  Thêm vào đó, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn; Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được thực hiện thực chất hơn. Thông qua các hoạt động thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh tới huyện, xã, thôn, xóm, các ngành, các đoàn thể đã tự đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay trong hướng dẫn, vận động người dân tham gia các hoạt động, giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở...

  Từ đó làm cho phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng sâu, rộng và hiệu quả hơn. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

  Quyết định công nhận huyện Hải Hậu đạt chuẩn nông thôn mới

  Quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới

  Quyết định công nhận huyện Trực Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

  Quyết định công nhận huyện Xuân Trường đạt chuẩn nông thôn mới

  Quyết định công nhận huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới  :: Tin khác