Hôm nay : Thứ 7, Ngày 30 / 05 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV
  Nhập ngày: Thứ 3, Ngày 09 / 10 / 2018
  9 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, vụ mùa tổng diện tích gieo trồng 85.138ha; trong đó diện tích lúa 75.153ha; năng suất ước đạt 50 tạ/ha, tăng 18% so với vụ mùa năm 2017.

  Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh phát sinh; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 117,6 nghìn tấn, bằng 77,9% kế hoạch và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 112.874 tấn, đạt 79,5% kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Đã xây dựng Đề án phát triển nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi liên kết giá trị đảm bảo ATTP giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 43.894 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.186,5 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 3.669 tỷ đồng, đạt 85% dự toán năm, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Giải quyết việc làm mới cho 26.160 lượt lao động, đạt 81,8% kế hoạch. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Duy trì tốt công tác tiếp dân và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Quý IV-2018, tỉnh triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình huyện NTM Hải Hậu kiểu mẫu "sáng - xanh - sạch - đẹp" phát triển bền vững giai đoạn 2018-2023; quyết định công nhận 6 xã còn lại của huyện Mỹ Lộc, Nam Trực đạt chuẩn NTM năm 2018. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương thẩm định, công nhận Thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Hướng dẫn các huyện Ý Yên, Vụ Bản hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2018... Tập trung bảo vệ tốt các trà lúa mùa cuối vụ, thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa để giải phóng đất làm vụ đông. Theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Hoàn thành điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê của tỉnh và Quy hoạch đê điều, phân cấp đê sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Hoàn thiện và phê duyệt Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của các huyện, thành phố; tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp; tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng các CCN đã được quy hoạch theo hình thức xã hội hóa. Tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu Thịnh Long; Xây dựng hạ tầng các khu đô thị; khu dân cư tập trung của các huyện… Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2018. Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019.

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả các cấp, các ngành, các địa phương đạt được trong 9 tháng năm 2018 và nhấn mạnh: Trong quý IV, Cục Thống kê tỉnh cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương tính toán các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 đảm bảo khách quan, sát thực tế. Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện kế hoạch hành động của Ban TVTU, UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, theo dõi sát tình hình diễn biến các loại dịch bệnh để kịp thời có biện pháp xử lý. Sở TN và MT tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của BCH Đảng bộ tỉnh; khẩn trương hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung kiểm tra, rà soát, giám sát, xử lý đối với những dự án đầu tư đã được giao đất đảm bảo thực hiện đúng các quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát lại những trường hợp vi phạm đất đai sau thanh tra để có biện pháp giải quyết, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với huyện Mỹ Lộc triển khai các điều kiện tiến hành xây dựng KCN Mỹ Thuận; yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông. Sở Công thương phối hợp với UBND các địa phương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các CCN mới theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chủ động nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình, tuyệt đối không cho các đơn vị, địa phương lập dự án đầu tư xây dựng khi chưa chứng minh hoặc cân đối được nguồn vốn để tránh tình trạng nợ đọng xây dựng công trình. Hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm khởi công xây dựng các dự án trọng điểm như: Dự án khu văn hóa Trần; Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I; Dự án nâng cấp, cải tạo khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Triển khai các bước thực hiện đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2040... Đôn đốc thu ngân sách, đảm bảo kế hoạch; theo dõi quản lý tài sản công, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các bước thực hiện tự chủ tài chính. Tiếp tục rà soát, kiểm tra tình trạng lạm thu của một số trường học. Tích cực thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Thanh tra tỉnh hỗ trợ các địa phương giải pháp xử lý các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài theo thẩm quyền được giao. Chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Tăng cường đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2019./.

  (Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định)  :: Tin khác