Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
  • WEBSITE LIÊN KẾT
    • Hội nghị: Thẩm định phương án chuyển đổi hình thức đầu tư và đề xuất dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Hòa Xá theo hình thức PPP (Ngày 19/6/2017)