Hôm nay : Thứ 7, Ngày 06 / 06 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
  • WEBSITE LIÊN KẾT
    • Hội nghị: Thẩm định phương án chuyển đổi hình thức đầu tư và đề xuất dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Hòa Xá theo hình thức PPP (Ngày 19/6/2017)